Vlaamse Kano & Kajak Federatie

Op 19 oktober 2012 werd het nieuwe Vlaamse "Antidopingdecreet" goedgekeurd door het Vlaams parlement.

Dit decreet trad in werking op 14 november 2012 en is van toepassing op alle Vlaamse sporters en hun begeleiders, iedereen die sport, jong en oud, binnen of buiten competitieverband , professionele sporter of recreant.

Dit decreet is de opvolger van het decreet Medisch Verantwoord Sporten en is vanaf nu volledig conform de Wereldantdopingcode en de internationale standdarden van het Wereldantidopingagentschap (WADA).

In dit decreet komen oa volgende onderwerpen aan bod:

  1. de kernverplichtingen van de sportfederaties omtrent preventie, het voorkomen/opsporen/bestrijden, informatie over doping alsook medewerking verlenen aan de bevoegde instanties.
  2. de disciplinaire maatregelen voor een sporter die een dopingpraktijk begaat. dit is verschillend voor een elitesporter en een breedtesporter.
  3. De extra verplichtingen voor sportfederaties met elitesporters zoals VKKF. Zo werden de verplichtingen omtrent de 'whereabouts' voor onze elitesporters versoepeld en zijn wij aangesloten bij het Vlaams Doping Tribunaal.
  4. Wedstrijdorganisatoren moeten de persoons- en adresgegevens van hun deelnemers in hun bezit hebben en meteen kunnen voorleggen.
  5. De deelnemers aan wedstrijden moeten meteen hun identiteitsbewijs kunnen voorleggen bij controle.

De nodige uitvoeringsmaatregelen voor dit decreet vind je terug in het besluit van het Antidopingdecreet.