Vlaamse Kano & Kajak Federatie

In Vlaanderen zijn er 2 grote groepen van wateren waarop wordt gevaren. We hebben de bevaarbare waterwegen en de onbevaarbare waterlopen.

  • Op de bevaarbare waterwegen val je als kano of kajakvaarder onder de wetgeving die van toepassing is op de pleziervaarder.
  • Op de onbevaarbare waterlopen dient men rekening te houden met wat wenselijk is voor de natuur. 

 

Bevaarbare waterwegen

Dit zijn waterwegen die onder het beheer zijn van de waterwegbeheerders op onderstaande kaart. Deze zijn gedefinieerd als bevaarbaar omdat ze ook bevaren worden door beroepsvaart en of pleziervaart (yachting). Als kanoër, kajakker of roeier worden we meegerekend onder de pleziervaarders en meer specifiek als "door spierkracht aangedreven vaartuigen".

De geldende wetgeving op de waterwegen

In overleg met de waterwegbeheerders werd er een beleidsvisie voor waterrecreatie ontwikkeld. Aan de hand van dit kader zal er verder worden samen gewerkt met de waterwegbeheerder: beleidsvisie recreatie Vlaamse Waterweg

Nieuwe regelgeving ivm immatriculatie documenten (Federale wetgeving):

Om zich op de scheepvaartwegen of hun aanhorigheden te mogen bevinden, moet elk pleziervaartuig dat een band heeft met België (met als voornaamste uitzonderingen: zeilplanken, vlotten, opblaasbare bootjes die niet geschikt zijn voor een motor, kano’s en kajaks, waterfietsen en gondels) voorzien zijn van een immatriculatiedocument.Vrijwillige aanvraag: Sommige vaartuigen waarop de regels van het immatriculatiedocument niet van toepassing zijn (bv. kano’s en kajaks, waterfietsen en gondels, vaartuigen in bezit van een immatriculatieplaat), kunnen, volgens dezelfde procedure, vrijwillig een immatriculatiedocument aanvragen voor zover er een band met België kan worden aangetoond.

lees ook het vademecum van de pleziervaart op pg 9-10:

Alle reglementering, waterwegenkaarten en nog veel meer worden gepromoot door onze partners van Promotie Binnenvaart Vlaanderen op www.waterrecreatie.be

Als federatie zijn wij partner van deze waterwegbeheerders in verschillende overlegorganen. Op deze manier behartigen wij de belangen van onze leden en blijven wij op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op dit gebied.

Groter formaat van de onderstaande kaart klik hier: bron www.waterrecreatie.be

kaart_beheerders

 

Onbevaarbare waterwegen

bekkens

 

Vlaanderen is opgebouwd uit verschillende stroombekkens die te zien zijn op de  kaart links. Het beleid hieromtrent wordt gecoördineerd door de coördindatiecommissie integraal waterbeleid. Kortweg CIW.

Deze kaart is terug te vinden op de website van CIW in interactieve vorm.

Onze federatie is overlegpartner met dit orgaan om de belangen van haar leden te behartigen.

Bekijk zeker ook de informatie op  het geoloket voor meer gedetaileerde info over alle waterlopen

 

Ecologisch varen

Als kajak of kanovaarder zijn we een zachte recreatieve medegebruiker met respect voor deze natuur. Daarom hebben wij een gedragscode ontwikkeld om te varen in kwetsbare gebieden. Die vind je hier.

Interessante links

Risicoanalyse

Westerscheldetochtje van Waarde tot Ellewoutsdijk (Nederland)