5 September 2022
Auteur: Herman Struyf
Thema: Federatie nieuws

Op 2 september 2022 ontving Peddelsport Vlaanderen informatie van ambassadeur Herman Struyf. Lees hieronder meer...

Wat recent voorafging

Op 14 december 2020 had mevrouw Tellier, minister voor milieubeheer, natuur en bos en plattelandsontwikkeling, een ministerieel besluit getekend hetwelk aan de leden van het KBKV een derogatie verleende, geldig tot 30 september 2022.

Op 17 september 2021, ten gevolge van het beroep wat tegen deze derogatie werd aangetekend door 4 natuurbeschermingsverenigingen, gevolgd door een negatief advies van de auditeur, onder andere als gevolg van het ontbreken van grondige milieueffectenrapporten voor al die “derogatierivieren”, is Mevrouw de minister moeten overgaan tot intrekking van onze door haar in december getekende derogaties.

Op 07 oktober 2021 heeft het KBKV  een nieuwe aanvraag tot derogatie verstuurd, geadresseerd aan en ontvangen door Mevrouw Bénédicte Heindrichs, Algemeen Directrice voor die afdeling van milieubeheer, natuur en bos en plattelandsontwikkeling.

Dat alles inmiddels een zuiver intern Waalse aangelegenheid geworden was, moge duidelijk zijn.

Ondertussen was het FFC in geregeld contact met het Kabinet.

Mevrouw Valérie Glatigny, minister van sport, alsook de algemene directie van het Adeps werden benaderd en werden mee betrokken partij. Is het inderdaad niet paradoxaal dat de éne minister de trainingsmogelijkheden van de kajakkers aan banden legt terwijl een andere de topsporters financieel ondersteunt!

Het kabinet van Mevrouw de minister voor sport heeft gecommuniceerd met het kabinet van Mevrouw de minister voor milieubeheer aangaande deze problematiek.

 

Waar staan we vandaag?

Het Kabinet van Mevrouw de Minister voor milieuzaken heeft aan de afdeling voor milieubeheer, natuur en bosbouw (DNF) en plattelandsontwikkeling gevraagd om de rivieren voor dewelke wij (KBKV) derogatie gevraagd hebben op te splitsen in twee categorieën:

  1. De “niet problematische waterlopen” voor dewelke vrij snel een toelating zou volgen
  2. De waterlopen voor dewelke een evaluatie nodig is. Een diepgaande studie zoals gepreciseerd werd door de Raad van State.

Het DNF had tijd tot 31 augustus om deze lijst op te stellen en voor te dragen…

Maximum debieten

Het moge geweten zijn dat het huidig arrest van het Waals Gewest absoluut niemand de autoriteit geeft om aan deze maxima ook maar iets te veranderen. Het kabinet heeft al wel gevraagd dat in een volgend gouvernementeel arrest (waaraan al veel gewerkt werd, maar waar nog héél wat werk te doen valt) de beperking van die maximum debieten niet langer zou vermeld worden.

Competities

Teneinde een wedstrijd op de Warche te mogen organiseren op 8 en 9 oktober 2022 werd een aanvraag tot derogatie ingediend. Gelijkaardige aanvragen voor Lienne en Boven Lesse werden reeds aanvaard in januari 2022.

Voor wat de Warche betreft moet er gewacht worden op een beslissing van Engie. Dat momenteel de beschikbare volumes héél beperkt zijn wel niemand verwonderen (momenteel mag er zelfs niet gevist worden). Engie is de beheerder van de stuwen van Butchenbach en van Robertville.

Voor wat de periode van 1 oktober tot 15 maart betreft mag uiteraard iedereen varen op de rivieren van de lijsten 1A B en C (mits in acht name van in- en uitstapplaatsen en waterstanden ).

Binnen het KBKV zijn Jean Pierre Crohin voor het FFC en Herman Struyf voor Peddelsport Vlaanderen de experten in de materie van bevaring van de onbevaarbare waterlopen. Hun inzet is groot. Zij zullen U verder op de hoogte houden  van elk ministerieel besluit dat aan het KBKV derogaties verleent.

(deze laatste alinea werd geschreven door de Heer Fourneau, voorzitter van het FFC en schrijver van de originele Franstalige versie van deze nota)

 

Samengevat:

  • Vanaf 1 oktober 2022 is kajakvaren opnieuw toegestaan op de rivieren van 1 A,B en C
  • Derogatie is goedgekeurd voor de Warche op 8 en 9 oktober. Aan Engie om te beslissen of een turbinage mogelijk is.
  • Een ministerieel besluit zal aan het KBKV derogatie verlenen.
  • In een volgend Arrest van het Waals Gewest zal niet langer naar maximum debieten verwezen worden.

 

Met grote en welgemeende dank aan Philippe Fourneau, voorzitter van het FFC, voor de inzet om een doorbraak te bewerkstelligen bij al deze Waalse kabinetten.

In verdere samenwerking met mijn vriend Jean Pierre Crohin.

Meer nieuws

Wil je steeds op de hoogte blijven? 
Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief! Of volg ons op Social Media