In het kort

Om aan peddelsportwedstrijden te kunnen en mogen deelnemen, zal je eerst enkele zaken in orde dienen te brengen. Je zal een medisch attest dienen laten invullen door een arts en een wedstrijdvergunning via jouw club moeten aanvragen. Lees hieronder ook de sportreglementen. 

Medisch attest

Peddelsport Vlaanderen en Sport Vlaanderen hechten veel belang aan dat sportbeoefenaars regelmatig gecontroleerd worden via een medisch attest. Om aan peddelsportwedstrijden te kunnen en mogen deelnemen, zal je eerst een medisch attest dienen laten invullen door een dokter. Een medisch attest dient voor een wedstrijdpeddelsporter elke jaar vernieuwd dienen te worden. 

Richtlijnen voor het invullen

Wedstrijdvergunning

Indien je aan een Peddelsportwedstrijd wenst deel te nemen, zal je eerst een wedstrijdvergunning dienen aan te vragen. Wanneer je wedstrijdvergunning is goedgekeurd, ben je medisch geschikt  om deel te nemen aan wedstrijden en mag je als lid van een club van Peddelsport Vlaanderen deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door de federatie en haar clubs, alsook deelnemen aan internationale wedstrijden. Een wedstrijdvergunning dient elk jaar vernieuwd te worden

Voorwaarden
Kostprijs

Transfer

Indien je je wedstrijdvergunning bij of een transfer naar een andere club wil aanvragen, moeten de overgangsformaliteiten, zoals voorzien in het Intern Reglement gerespecteerd worden.

Meer informatie

Sportreglementen

Elke discipline waarvoor er wedstrijden worden georganiseerd, heeft een sportreglement. Bekijk deze hier!

Statuut niet-professionele sporter

Op 12 september 1996 verscheen in het Belgisch Staatsblad de tekst van het Vlaamse decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar van 24juli 1996. Dit decreet dat van kracht is sedert 1 januari 1997 heeft het sportlandschap grondig beïnvloed, het is dan ook voor elke sportfederatie, sportvereniging en sportbeoefenaar van fundamenteel belang.

Lees meer

Wil je steeds op de hoogte blijven? 
Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief! Of volg ons op Social Media