In het kort

Peddelsport Vlaanderen wil samen met haar clubs streven naar een optimale samenwerking om zoveel mogelijk jeugd aan te zetten tot peddelsporten, maar ook het behouden van hun jeugdleden. Peddelsport Vlaanderen heeft, dankzij de steun van Sport Vlaanderen, sinds enkele jaren de mogelijkheid om haar clubs te ondersteunen en stimuleren via de Beleidsfocus Jeugdsportfonds

Meer info

Jeugdinvest, geeft Peddelsportclubs de mogelijkheid om extra subsidies te verdienen via vier pijlers. Peddelsport Vlaanderen wil aan de hand van deze via Pijlers de kwaliteit, de kwantiteit en duurzaamheid van het jeugdaanbod in jeugdclubs verhogen en hen stimuleren om hieraan mee te werken.

  1. Pijler ‘draagvlak jeugdwerking’ 
  2. Pijler ‘goed (jeugd)bestuur’
  3. Pijler ‘kwaliteit van het jeugdaanbod’ 
  4. Pijler ‘ethisch handelen, doelgroepenwerking en plezierbeleving’

Via een subsidiereglement worden de vier bovenstaande criteria beoordeeld en komen de deelnemende clubs in aanmerking voor de extra subsidies uit Jeugdinvest.

Verantwoordelijke Jeugdinvest

Joanna  François

Joanna François

5

Coördinator Beleid

+32 476 20 13 39

joanna@peddelsport.vlaanderen

Arjan Bloem 

Dit initiatief wordt mede mogelijk gemaakt door de enorm geapprecieerde steun van Arjan Bloem. 

Sport Vlaanderen 

Ook dankzij de steun van Sport Vlaanderen krijgen we ieder jaar zoveel jeugd op het water. 


Wil je steeds op de hoogte blijven? 
Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief! Of volg ons op Social Media