In het kort

Om aan peddelsportwedstrijden te kunnen en mogen deelnemen, dient jouw club eerst een wedstrijdvergunning aan te vragen. Peddelsport Vlaanderen adviseert alle peddelsportbeoefenaars om minstens jaarlijks de Sportkeuringsvragenlijst in te vullen en het advies dat je op het einde ervan ontvangt, op te volgen. 

Wedstrijdvergunning

Indien je aan een Peddelsportwedstrijd wenst deel te nemen, zal je eerst een wedstrijdvergunning dienen aan te vragen. Wanneer je wedstrijdvergunning is goedgekeurd, mag je als lid van een club van Peddelsport Vlaanderen deelnemen aan wedstrijden georganiseerd door de federatie en haar clubs, alsook deelnemen aan internationale wedstrijden.

Een wedstrijdvergunning dient elk jaar vernieuwd te worden.

Wedstrijdvergunning 2024

De eerste wedstrijdlicentie bedraagt 10,41 euro 

Vanaf tweede wedstrijdlicentie: 5,20 euro per licentie

Sportkeuring en peddelsport

Peddelsport Vlaanderen adviseert alle peddelsportbeoefenaars om minstens jaarlijks de Sportkeuringsvragenlijst in te vullen en het advies dat je op het einde ervan ontvangt, op te volgen. 

Recreatieve vaarder

Indien je een recreatieve vaarder bent, adviseert Peddelsport Vlaanderen aan om de onderstaande vragenlijst jaarlijks in te vullen. 

Je zal op het einde van de vragenlijst een advies ontvangen, Peddelsport Vlaanderen raadt je aan deze te volgen.

Nationale competitieve vaarder

Indien je een nationale competitieve vaarder bent, adviseert Peddelsport Vlaanderen om de onderstaande vragenlijst jaarlijks in te vullen. 

Je zal op het einde van de vragenlijst een advies ontvangen, Peddelsport Vlaanderen raadt je aan deze te volgen.

Internationale competitieve vaarder/niet-olympische vaarder

Wat is een internationale competitieve vaarder? Je neemt deel als niet-Olympische disciplinevaarder aan EK/WK/Internationale wedstrijden.

Indien je een nationale competitieve vaarder bent, adviseert Peddelsport Vlaanderen om de onderstaande vragenlijst jaarlijks in te vullen. 

Je zal op het einde van de vragenlijst een advies ontvangen, Peddelsport Vlaanderen raadt je aan deze te volgen.

Vervolgens adviseert Peddelsport Vlaanderen je om je bijkomend te laten screenen door een sportarts:

  • Bloedafname: Jaarlijks
  • Basisscreening: Jaarlijks
  • Rust EKG
    • < 14 jaar: enkel bij vooraf bestaande aandoening
    • < 14 - 34  jaar: om de 4 jaar
    • > 34 jaar: om de 4 jaar

Het lid dient rekening te houden dat het lid vanuit een internationale wedstrijdorganisatie wel kan gevraagd worden om een medisch attest aan te leveren.

Topsporter

Ben je een topsporter (Lijn en Slalom vaarders die opgenomen zijn in een Sport Vlaanderen/ Team Belgium programma)?

Je wordt elk jaar gescreend door een sportarts (voorzien in team Topsport Peddelsport Vlaanderen)

Voorwaarden

Transfer

Indien je je wedstrijdvergunning bij of een transfer naar een andere club wil aanvragen, moeten de overgangsformaliteiten, zoals voorzien in het Intern Reglement gerespecteerd worden.

Meer informatie

Sportreglementen

Elke discipline waarvoor er wedstrijden worden georganiseerd, heeft een sportreglement. Bekijk deze hier!

Statuut niet-professionele sporter

Op 12 september 1996 verscheen in het Belgisch Staatsblad de tekst van het Vlaamse decreet tot vaststelling van het statuut van de niet-professionele sportbeoefenaar van 24juli 1996. Dit decreet dat van kracht is sedert 1 januari 1997 heeft het sportlandschap grondig beïnvloed, het is dan ook voor elke sportfederatie, sportvereniging en sportbeoefenaar van fundamenteel belang.

Lees meer

Wil je steeds op de hoogte blijven? 
Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief! Of volg ons op Social Media