Op een veilige manier het water op, daar streeft Peddelsport Vlaanderen naar. Onderstaand vind je verschillende acties terug die wij ondernomen hebben om de peddelsport in een gezonde en veilige omgeving te laten doorgaan. 
 

Veiligheidsinstructies 

Er zijn enkele belangrijke veiligheidsvoorwaarden waarmee peddelsporters rekening moeten houden. We lijsten deze graag even voor jullie op. 

Fit 2 Paddle

We worden overladen met fitnessoefeningen, wij hebben DE Fit 2 Paddle oefeningen voor jou! Fit 2 Paddle heeft als doel stabiliteitstraining te geven in functie van ongevallen- en blessurepreventie. De focus wordt voornamelijk gelegd op Cardio, prehabilitatie & corestability. We hebben verschillende schema's opgemaakt met lichte intensiteit (20 minuten), gemiddelde intensiteit (30 minuten) en zware intensiteit (50 minuten).

Fit 2 Paddle schema's zijn opgemaakt door onze Peddelsport Vlaanderen deskundige regiocoach en is toegankelijk voor iedereen!

SPORTKEURING EN PEDDELSPORT

Peddelsport Vlaanderen adviseert alle peddelsportbeoefenaars om minstens jaarlijks de Sportkeuringsvragenlijst in te vullen en het advies dat je op het einde ervan ontvangt, op te volgen. 

Recreatieve vaarder

Indien je een recreatieve vaarder bent, adviseert Peddelsport Vlaanderen aan om de onderstaande vragenlijst jaarlijks in te vullen. Je zal op het einde van de vragenlijst een advies ontvangen, Peddelsport Vlaanderen raadt je aan deze te volgen.

Vragenlijst sportkeuring

Zeg neen tegen doping

Jij zegt toch ook nee tegen doping?! Help ons mee de peddelsport schoon te houden! 

Van zolang de mens aan sport doet, is er gezocht naar middelen en methoden om tot betere prestaties te komen: materiële elementen (fietsen, badpakken, schoeisel), fysiologische hulpmiddelen (hoogtetraining), trainingsmethoden, voeding, psychologie werden uitvoerig uitgeprobeerd, maar ook in de geneeskunde is naar middelen gezocht om één of ander aspect van het prestatievermogen (uithouding, kracht, recuperatie,...) te beïnvloeden. Om alles eerlijk en gezond te laten verlopen, zijn hiervoor regels opgelegd. 

Samen met NADO Vlaanderen zorgen wij een dopingvrij Vlaanderen. Via onderstaande link vind je meer informatie over wat wel/niet mag, de rechten en plichten zijn van sporters/begeleiders/sportorganisaties, ... 

Generatie Rookvrij

Roken op een peddelclubs, kan dat nog wel vandaag de dag? Momenteel is het nog niet verboden op peddelclubs maar met de ondertekening van charter 'Generatie rookvrij' verklaart Peddelsport Vlaanderen dat onze strategie erop gericht is om het roken in het bijzijn van kinderen en jongeren te denormaliseren. 

 

Volgende clubs tekenden ook het charter 'Generatie Rookvrij': Geelse Kajakvaarders & Koninklijke Cano Club Mechelen

Meldpunt Grensoverschrijdend gedrag

Peddelsport Vlaanderen stimuleert praten want praten helpt. Soms kan je je niet goed in je vel voelen en kan je in je dichte omgeving hier niet over praten, daarom raden wij als federatie sterk aan om contact op te nemen met een aanspreekpunt Integriteit, eventueel via dit meldpunt.

Eerste Hulp Bij Ongevallen

Sport is gezond maar spijtig genoeg kom je af en toe wel eens in aanraking met een blessure, kwetsuur of sportletsel. Om deze letsels zoveel mogelijk te voorkomen, zijn preventieve maatregelen nodig. Peddelsport Vlaanderen wil daar blijvend op inzetten en wil haar trainers en begeleiders stimuleren om zich voldoende te informeren en bij te scholen om gepast met kwetsuren om te gaan zowel op als naast het water.

Wil je steeds op de hoogte blijven? 
Schrijf je dan nu in op onze nieuwsbrief! Of volg ons op Social Media